Kontakt

TV REGIONALNA

Żary, ul. Broni Pancernej 6
tel. 68 4 700 727
email: [email protected]

 

Anna Rabe
wydawca
tel. 502 276 369, 68 4 700 727
email: [email protected]

Alicja Wach-Brzezińska
redaktor naczelna

tel. 502 758 338, 68 4 700 712
email: [email protected]

Justyna Kols
szef marketingu i sprzedaży

tel. 504 049 835, 68 4 700 714
email: [email protected]


Karolina Czereda
reporter

tel. 506 144 396
email: [email protected]

 

Urszula Łukasik
reporter

tel. 504 049 814, 68 4 700 726
email: [email protected]

 

Artur Olszański
operator kamery, montażysta
tel. 68 4 700 728, 510 230 804
email: [email protected]

 

 

Organem właściwym w sprawach radiofonii, telewizji oraz audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa Tel. 22 597 30 55
http://www.krrit.gov.pl/